Het Winkeltheater is een Jenaplantheaterschool. Dit houdt in dat we de basisprincipes van Jenaplan hebben geïntegreerd in ons onderwijs:

Elke leerling heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. 

Ieder mens is uniek en onvervangbaar. Docenten helpen leerlingen constructief en vredig omgaan met verschillen, zodat er ruimte en stimulans is voor ieders identiteitsontwikkeling.

De klas is een (oefen)maatschappij die zoveel mogelijk lijkt op de maatschappij waarin we leven. Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus zitten bij elkaar in de groep. Leerlingen worden uitgedaagd om van elkaar te leren en waar nodig voor elkaar te zorgen. Samen zijn leerlingen en de docent verantwoordelijk voor de sfeer, zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren en presteren. 

Voor docenten is lesgeven een voortdurend onderzoek. De docent onderzoekt didactiek en theatervormen vanuit zijn of haar eigen fascinaties en betrekt de leerlingen in dit proces. 

Het Winkeltheater is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. We worden beïnvloed door de maatschappij en we hebben er zelf invloed op. Hierdoor wordt elke betrokkene gezien als cultuurdrager en -vernieuwer en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

Docenten maken conflictsituaties bespreekbaar en moedigen leerlingen aan om eigen oplossingen voor problemen te vinden. Docenten laten zich door de betrokkenen aanspreken wanneer zijn/haar uitspraken niet in overeenstemming zijn met de visie.

X