Passend onderwijs

In augustus 2014 werd voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs het passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben sindsdien zorgplicht gekregen, wat inhoudt dat met maatwerk voor zoveel mogelijk kinderen het regulier onderwijs mogelijk wordt gemaakt. Ondanks dat het buitenschoolse werkveld niet verplicht is om onderwijs passend te maken, streeft Three Hills ernaar maatwerk te bieden.

Kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, proberen we waar mogelijk extra begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld voor leerlingen met aandachts-/concentratieproblemen, leerlingen die moeilijk contact maken, maar ook wanneer ouders in scheiding liggen of als een kind (tijdelijk) ernstig ziek is, kijken we wat er aan aanpassingen nodig en mogelijk is.

Presteren op eigen niveau
Het doel van dit maatwerk is dat een leerling mee kan komen in de groep op zijn/haar eigen niveau, zowel sociaal als cognitief. In de begeleiding is zelfredzaamheid een belangrijk thema. We kijken naar kansen. Soms is een extra stoel voor een chronisch vermoeide leerling voldoende; en soms wordt een leerling wekelijk 1 op 1 in de les begeleid.

Wanneer we zien dat een leerling behoefte heeft aan extra begeleiding, nemen we natuurlijk eerst contact op met de ouders. Dit contact kan ook door ouders ge├»nitieerd worden. Samen zoeken we naar wat de leerling nodig heeft om op eigen niveau te kunnen leren. Bij het zorgteam van Three Hills zijn onder andere betrokken: een creatief therapeut, een zorgco├Ârdinator van een middelbare school uit de regio en NLP psycholoog.

Zoeken naar Win-Win: De verbatim repetitietechniek
Dankzij passend onderwijs kom je soms op innovatieve didactiek die voor alle kinderen werkt, zoals de verbatim repetitietechniek Deze methode biedt auditieve scripts die door de acteurs met een kleine vertraging worden nagesproken. Tijdens onze lessen bleek dit een uiterst effectieve repetitiemethode te zijn voor leerlingen met AD(H)D, Dyslexie en ASS en zagen we dat ook kinderen zonder diagnose hier profijt van hebben. Daarom werken we vanaf seizoen 2016-2017 voor alle voorstellingen met een opgenomen script. Leerlingen krijgen daarnaast ook een papieren script (en bij musical ook een libretto) mee voor het maken van aantekeningen.

Kosten
Three Hills ontvangt geen subsidie voor passend onderwijs. Kosten zijn soms dan ook een belemmerende factor. Soms vragen we – met name bij lange trajecten – een bijdrage van ouders. Dit gaat altijd in overleg en naar draagkracht.