Welkom in het Winkeltheater!

Of het nou gaat om zang, dans, backstage of toneel: bij Three Hills ben je welkom! We werken met een jong team dat binnen alle gengres van het theater lessen biedt en voorstellingen maakt: van Dinnershow tot Theater na de Dam op 4 mei.

Bij Three Hills laten we ons inspireren door Jenaplanonderwijs waarin overleg, spel, werk en viering de basis vormen voor onze lessen. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, ze leren omgaan met verschillen en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de hele groep, waarbij de docent eindverantwoordelijk is. Leerlingen voelen zich gezien en durven zich te laten zien. Ze gaan op onderzoek uit vanuit hun eigen fascinaties.

Presteren op eigen niveau

Presteren op eigen niveau

Bij Three Hills vinden we het belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau kan presteren, zowel sociaal als cognitief. Kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben, proberen we waar mogelijk extra begeleiding te bieden. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning voor leerlingen met aandachts-/concentratieproblemen, of voor leerlingen die moeilijk contact maken. Ook wanneer ouders in scheiding liggen of als een kind (tijdelijk) ernstig ziek is, kijken we wat er aan aanpassingen nodig en mogelijk is. Op dinsdag- en vrijdagmiddag bieden we voor onze leerlingen huiswerkbegeleiding, zodat je in het weekend je handen vrij hebt voor theater.