Three Hills

Bij Three Hills laten we ons inspireren door Jenaplanonderwijs waarin overleg, spel, werk en viering de basis vormen voor onze lessen. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, ze leren omgaan met verschillen en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de hele groep, waarbij de docent eindverantwoordelijk is. Leerlingen voelen zich gezien en durven zich te laten zien. Ze gaan op onderzoek uit vanuit hun eigen fascinaties.

Passend onderwijs

Kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, proberen we waar mogelijk extra begeleiding te bieden. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning voor leerlingen met aandachts-/concentratieproblemen, of voor leerlingen die moeilijk contact maken. Ook wanneer ouders in scheiding liggen of als een kind (tijdelijk) ernstig ziek is, kijken we wat er aan aanpassingen nodig en mogelijk is.

Presteren op eigen niveau

Het doel van dit maatwerk is dat een leerling mee kan komen in de groep op zijn/haar eigen niveau, zowel sociaal als cognitief. In de begeleiding is zelfredzaamheid een belangrijk thema. We kijken naar kansen.